Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046142012 Modernizm ve Post-Modernizm Tartışmaları 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Modern ve postmodern sosyoloji teorileri ve bunlara dair tartışmalar hakkında yetkinlik kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yar. Doç. Dr. İlyas Sucu
Öğrenme Çıktıları
  1. Postmodernizm ve modernizmin genel tanımları ve ilişkisini öğrenmek
  2. Postmodernizmin tarihsel ve siyasal ortaya çıkış şartlarını öğrenmek
  3. Post-modernizm'in kuramsal vurgularını ve moderniteye itirazlarını günümüzden örneklerle tanımlamak
  4. Postmodern anlatıyı öğrenmek
  5. Postmodernizmin sosyolojide nasıl bir yorum getirdiğine dair hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akbar S. Ahmed, Postmodernizm ve İslam, Cep yayınları, 1995.
2. Alan Meggil, Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche-Heiddeger-Foucault-Derrida, Bilim Sanat Yay., Ankara, 1998.
3. Alan Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
4. Alex Callinicos, Postmodernizme Hayır, Ayraç Yayınları, Ankara 2001.
5. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
6. David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları.
7. Ernest Gellner, Postmodernizm, İslam ve Us, Ümit Yayıncılık,1994.
8. Frederic Jameson, Postmodernizm, Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, YKY, 1994.
9. J. F. Lyotard, Potmodern Durum, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.
10. Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, Kıyı Yayınları, 1990.
11. John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yayınları, 2000.
12. Jorge Larrain, İdeoloji Kültürel Kimlik, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995.
13. Madan Sarup, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yayınları.
14. Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Küre Yayınları, İstanbul, 2013.
15. Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İst. 1996.
16. Modernite versus Postmodernite, Derleyen: Mehmet Küçük, Vadi Yayınları.
17. Pauline Marıe Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Ark Yayınları.
18. Perry Anderson, Postmodernitenin Kökenleri, İletişim Yayınları, İst. 2002.
19. Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Habermas, Gorz, Laclu, Rorty, Durin, Sarmal Yay. İstanbul, 1995.
20. Robert Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler Tematik Bir Yaklaşım, Paradigma, 2005.
21. Steven Best & Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011.
22. Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Açılım Kitap, İstanbul, 2004.
23. Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, İstanbul, 2014.
24. Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı Yayınları.
25. Ziyauddin Serdar, Postmodernizm ve Öteki, Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi, Söylem Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Modern ve Post-Modern sosyoloji teorileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği, işleyiş yöntemi, kaynaklar ve değerlendirme ile ilgili bilgilendirme Materyal: Ders Bilgi Formu yok
2.Kavramsal çerçeve: Modernlik/Modernizm/Modernleşme Ahmet Demirhan, Modernlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.Okuma Metni 2: Marshall Berman, Modernlik – Dün, Bugün ve Yarın. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. yok
3.Modernliğin yüzleri (avangard, dekadans, kitsch) Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü. Küre Yayınları, İstanbul, 2013.b. Modernlik kavramına eşlik eden kavramlar (toplum, tabiat, ilerleme, zaman yok
4.Kavramsal çerçeve: Postmodernizm S. Best & D. Kellner, Postmoderni Ararken. Postmodern Teori. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 13-51. yok
5.Frankfurt Okulu Aydınlanmanın Diyalektiği yok
6.Michel Foulcault Hapishanenin Doğuşu yok
7.Jean Baudrillard Simularklar ve Simulasyon ya da Toplumsalın Sonu yok
8.Zygmunt Bauman Yasa Koyucular ve Yorumcular yok
9.ARA SINAV Yok yok
10.Postmodern eleştiri/Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları yok
11.Postmodern eleştiri/Stephan Mestroviç Uygar Barbarlık yok
12.Postmodern eleştiri/Ziyauddin Serdar Postmodernizm ve Öteki yok
13.Postmodern eleştiri/Ulrich Beck Risk Toplumu yok
14.Postmodern eleştiri/Terry Eagleton Postmodernizmin Yanılsamaları yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma13226
Makale Kritik Etme13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma13452
Toplam184