Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046152012 Din ve Toplum 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Din ahlak, birlikte yaşam, değer yargıların kurcusu olarak ve toplumsal olanın oluşumuna katkısı itibariyle toplumsal oluşumu nasıl etkilediği ve toplumsal olandan nasıl etkilendiği sorusuna cevap aramaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Niyazi Usta
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplumların dinî ve dinlerin sosyal boyutlarını tanır.
  2. Sanayileşme, kentleşme ve sekülerleşme ve din arasındaki gelişmeleri yorumlar.
  3. Müslüman toplumlardaki sosyal değişimleri analiz eder.
  4. Postmodern toplumda dinin niçin yükselen bir değer olduğunu anlayıp yorumlar.
  5. Öğrendiği teori ve yöntemlerle din odaklı sosyal olayları analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şerafettin Gölcük, Din ve Toplum, Esra Yayınları
Sigmund Freud, Uygarlık Toplum ve Din, 2004
Peter L. Berger, Din ve Modernlik, 2002
Şaban Ali Düzgün, Din Birey ve Toplum, Akçağ Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dinler tarihi kısa giriş Tek tanrılı dinler tarihçesi Toplumsal Kurum olarak Din Klasik Sosyologların Din algılayışları Klasik Sosyolojide din tartışmaları Weber, ilk din sosyoloğu İslam dini tarihi Farklı İslam algıları Çağdaş Sosyologların din anlayışları Çağdaş Sosyologların din anlayışları Kimlik olarak dinsel aidiyetler Türkiye modernleşmesi, laiklik anlayışı ve din algısı Türkiye’de dini cemaatler ve toplumsal tartışmalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel tanışma, beklentiler ve dersin işleyişinin netleştirilmesi Anlatım & Tartışma Yok
2.Dinler tarihi kısa giriş Anlatım & Tartışma Yok
3.Tek tanrılı dinler tarihçesi Anlatım & Tartışma Yok
4.Toplumsal Kurum olarak Din Anlatım & Tartışma Yok
5.Klasik Sosyologların Din algılayışları Anlatım & Tartışma Yok
6.Klasik Sosyolojide din tartışmaları Anlatım & Tartışma Yok
7.Weber, ilk din sosyologu Anlatım & Tartışma Yok
8.İslam dini tarihi Anlatım & Tartışma Yok
9.Farklı İslam algıları Anlatım & Tartışma Yok
10.Çağdaş Sosyologların din anlayışları Anlatım & Tartışma Yok
11.Çağdaş Sosyologların din anlayışları Anlatım & Tartışma Yok
12.Kimlik olarak dinsel aidiyetler Anlatım & Tartışma Yok
13.Türkiye modernleşmesi, laiklik anlayışı ve din algısı Anlatım & Tartışma Yok
14.Türkiye’de dini cemaatler ve toplumsal tartışmalar Anlatım & Tartışma Yok
15.Sunumlar Anlatım & Tartışma Yok
16.Sunumlar Anlatım & Tartışma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1620
Tartışma1640
Makale Yazma140
Toplam1000
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım16348
Tartışma16348
Proje Sunma14747
Makale Yazma14747
Toplam190