Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS616 Göç, Kültür ve Kimlik 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı özellikle sosyal değişme ve ekonomik gelişme konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin göç alanında sosyolojik olarak bilgi edinmesidir. Her dönemde nüfus hareketlerinin sosyal değişmenin çok önemli bir parçası oluşturduğunu anlar, kentlerin büyümesi, gelişmesi ve sosyal ilişkilerdeki değişikliklerin insan yerleşimleriyle yakından ilişkili olduğunu öğrenirler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Göç sosyolojisinin temel sosyolojik kuramlarını öğrenir
  2. Göç olgusunu etkileyen çeşitli faktörleri açıklayabilir
  3. Göç olgusunun doğuracağı sonuçlar üzerinde prediksiyonlarda bulunur
  4. Göçün sosyal, kültürel ve politik etkilerini analiz eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akan, Vildan (1997) `?Göç ve Gençlik `?, Toplum ve Göç içinde Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532.Bringley, T. (1972) Migration and Urban Development, London: Mathuen.Eades, J. (1987) Migrants, Workers and The Social Order, London: Tavistoch.Gugler, J. (1969) `?On the theory of Rural ? Urban Migration`?, in Jackson J.A. (ed), Migration, Great Britain: Cambridge Univ. Press. P: 134-155Karput, Kemal H.(2010) Etnik Yapılanma ve Göçler, İstanbul Timaş Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
-Göç sosyolojisinin kuramsal temelleri, -Göç olgusunu belirleyen çeşitli nedenler ve göç tipleri, -Uyum ve uyumsuzluk sorunları,-Mesleki değişmeler, kültür çatışması ve yol açtığı sorunlar, -Asimilasyon ve doğurduğu tepkiler. -Yabancı ülkelerde kültürel benliği koruma, göç alan ülkelerde milli nüfus içinde yabancıların oranı ve yabancılara karşı tutum, -Geriye dönüş ve doğurduğu sorunlar, -Türkiye ve Batı Avrupa arasındaki ilişkiler, -Türkiye?de göç sosyolojisi ile ilgili araştırmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Göç nedir? Temel kavramlar ve Tanımlar Anlatım & Tartışma Non-Applicable
2.Göç Türleri Anlatım & Tartışma Non-Applicable
3.Göç ve Asimilasyon Anlatım & Tartışma Non-Applicable
4.Göçün Toplum ve Kültür üzerindeki Etkileri Anlatım & Tartışma Non-Applicable
5.Gençlik ve Göç Anlatım & Tartışma Non-Applicable
6.Kimler göç ediyor? Anlatım & Tartışma Non-Applicable
7.Gelişmiş ülkelere göçün nedenleri Anlatım & Tartışma Non-Applicable
8.Türkiye'de Göçün tarihine kısa bakış Anlatım & Tartışma Non-Applicable
9.Göçün nedenleri ve Sonuçları Anlatım & Tartışma Non-Applicable
10.Kırsal alanlardan Kente Göç Anlatım & Tartışma Non-Applicable
11.Göç ve Kentleşme Anlatım & Tartışma Non-Applicable
12.Göç ve Kent Kimliği Anlatım & Tartışma Non-Applicable
13.Göç ve İş gücü Anlatım & Tartışma Non-Applicable
14.Göçün Sosyal, Kültürel ve Politik sonuçları Anlatım & Tartışma Non-Applicable
15.Sunumlar Anlatım & Tartışma Non-Applicable
16.Sunumlar Anlatım & Tartışma Non-Applicable
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1650
Okuma1050
Toplam1300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım16348
Makale Yazma14242
Okuma1010100
Toplam190