Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS617 Gündelik Yaşam ve Gözetim 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Gittikçe gündelik yaşam pratikleri içinde giderek daha fazla yer edinen gözetim ile ilgili teorik bir bakış kazandırmak; yeni gözetim teknolojileri, medya ve yeni iktidar biçimleri üzerine bir sorgulama geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Gözetim toplumu teorilerini öğrenmek
  2. Gözetimin gündelik pratiklerdeki işleyişini öğrenmek
  3. Gözetim aracılığıyla işleyen denetim ve iktidar mekanizmalarını analiz edebilmek
  4. Yeni medya ve iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleşen gözetlemeyi analiz edebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. Çev. D. Hattatoğlu. İstanbul: Sarmal Yayınevi 2. Lyon, D. (2006). Gözetlenen Toplum. Çev. G. Soykan. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 3. Lyon, D. (2013). Gözetim Çalışmaları. Çev. A. Toprak. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 4. Orwell, G. (2008). Bin Dokuzyüz Seksen Dört. Çev. N. Akgören. İstanbul: Can Yayınları 5. Postman, N. (2006). Teknopoli: Yeni Dünya Düzeni. Çev. M.E. Yılmaz. İstanbul: Paradigma Yayıncılık 6. Foucault, M. (2001). Hapishanenin Doğuşu. Çev. M. A. Kılıçbay. İstanbul: İmge Kitabevi 7. Foucault. M. (2012). İktidarın Gözü. Çev. I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 8. Foucault. M. (2011). Büyük Kapatılma. Çev. F. Keskin, I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 9. Lyon, D. Ve Bauman, Z. (2013). Akışkan Gözetim. Çev. E. Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve, Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar, Panopticon, Denetim ve İktidar. Foucault’da Gözetim, Denetim ve İktidar, Orwell, Gözetim ve İktidar, Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme, Güvenlik Olgusu ve Gözetim, Postmodern Toplumda Gözetim, Akışkan Gözetim, Lyon ve Bauman, Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet, Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim, Yeni Medyada Gözetim Pratikleri, Tüketim-Toplumsal Sınıflandırma ve Gözetim, Gözetim ve Etik.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve anlatım, tartışma yok
2.Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kuramsal Çerçeve anlatım, tartışma yok
3.Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
4.Panopticon, Denetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
5.Foucault’da Gözetim, Denetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
6.Orwell, Gözetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
7.Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme anlatım, tartışma yok
8.Ara sınav yok yok
9.Güvenlik Olgusu ve Gözetim anlatım, tartışma yok
10.Postmodern Toplumda Gözetim, Akışkan Gözetim, Lyon ve Bauman anlatım, tartışma yok
11.Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet anlatım, tartışma yok
12.Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim anlatım, tartışma yok
13.Yeni Medyada Gözetim Pratikleri anlatım, tartışma yok
14.Tüketim, Toplumsal Sınıflandırma ve Gözetim anlatım, tartışma yok
15.Gözetim ve Etik anlatım, tartışma yok
16.Final sınavı yok yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1620
Makale Yazma130
Toplam400
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım16348
Proje Sunma1100100
Makale Yazma14040
Toplam190