Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS618 Kalkınma Sosyolojisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ekonomik konuları toplumsal sistemlerin bütünselliği içindeki yurtlanmışlığına dayalı olarak, reel olguların bilimsel açıklama ve analizlerini yapabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Ekonomik Kalkınma ve Büyüme alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgilere sahip olma
  2. Kalkınma İktisadı ile ilgili temel kavramlar, bu kavramlar arasındaki ilişkiler ve büyüme teorileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma
  3. İktisat bilimi ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama
  4. İktisat ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
  5. Araştırma yöntemlerini kullanarak ekonomi alanındaki sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hanlein, A. (2008). Gerhard Kessler’in hayatı ve Türkiye’de sosyal politikanın gelişmesindeki katkıları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (54), 203–213.
A. P. Thirlwall (1989), Growth and Development, Fourth Edition, Macmillan Education Ltd., London.
Michael P. Todaro (1981),Economic Development in the Third World,Second Edition, Longman Inc., New York.
Gerald M. MEIER(1971), Leading Issues in Economic Studies in International Poverty, Second Edition, Oxford University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kalkınma iktisadının teorik kökenleri Aydınlanma düşüncesi, modernleşme teorisi, kalkınma iktisadının ortaya çıkışı Neoklasik kalkınma teorileri, bağımlılık teorileri, neoliberal kalkınma teorileri Kalkınma iktisadında yeni yaklaşımlar: İnsani gelişme, kurumlar, sosyal sermaye, vd.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kalkınmanın ekonomik, sosyal ve kurumsal engelleri yüz yüze yok
2.Az gelişmişliğin ölçülmesi ve temel kavramlar yüz yüze yok
3. Kalkınma sosyolojisinin ortaya çıkışı ve öncü teoriler yüz yüze yok
4. Neoklasik kalkınma teorileri ve öngörüleri yüz yüze yok
5.Kalkınmaya dengeli ve dengesiz büyüme yaklaşımı yüz yüze yok
6.Yapısalcı teoriler yüz yüze yok
7.Bağımlılık teorileri yüz yüze yok
8.Ara sınav yüz yüze yok
9.Neoliberal kalkınma teorisi yüz yüze yok
10. Kalkınma sosyolojisinde yeni yaklaşımlar yüz yüze yok
11. Kalkınmada devletin ve piyasanın rolü yüz yüze yok
12.Kurumlar, sosyal sermaye, sürdürülebilir kalkınma vd. yüz yüze yok
13.Tarım ve sanayi stratejilerinin yeniden ele alınması yüz yüze yok
14.Dış ticaret stratejileri yüz yüze yok
15. Kalkınmanın finansmanı yüz yüze yok
16.Final sınavı yüz yüze yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1610
Tartışma1620
Makale Yazma130
Toplam550
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Tartışma16348
Proje Sunma15050
Makale Yazma14040
Toplam190