Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS619 Kent Çalışmaları 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders, kent sosyolojisindeki güncel konulara odaklanmaktadır. Bu konulardan bazıları şunlardır: kentsel farklılaşma ve ayrışma, kentsel dönüşüm, sınıf, din, etnisite, kadın ve mekân ilişkileridir. Dersin temel amacı kentleşme sürecinin ve bu sürecin yarattığı dinamiklerin; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarıyla analiz edilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kent sosyolojisinin terminolojisini kullanabilmek
  2. Kent sosyolojisinde kullanılan temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
  3. Tarihsel süreçten günümüze kentlerin gelişim aşamalarını açıklayabilme
  4. Kentleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal dinamikleri analiz edebilme
  5. Günümüz kentlerinde ortaya çıkan toplumsal süreç ve ilişkileri analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uğurlu, Ö. ve Diğerleri (2010). Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Örgün Yayınevi, İstanbul. Ergun, Cem ve Diğerleri (2013). Kent Üzerine Özgür Yazılar, Bağlam Yayınevi, İstanbul. Merrifield, Andy (2012). Metromarksim-Şehrin Marksist Bir Hikayesi, Phoenix Yayınevi, Ankara.Harvey, David (2011). Sermayenin Mekanları, Sel Yayıncılık, İstanbul.Kaya, Gazanfer (2014). Kentleşmenin Toplumsal Boyutları, Ütopya Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kentin tarihsel gelişimi, modern kentleşme kuramları ve günümüz Türkiye'sinde kentleşme sorunları..
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı Yüz yüze yok
2.Şehir ve Siyaset Yüz yüze yok
3.Kent ve Modernleşme Yüz yüze yok
4.Kent ve Modernleşme II Yüz yüze yok
5.Neoliberal Dönemde Kentlerin Ekonomi-Politiği Yüz yüze yok
6.Neoliberalizm ve Kentlerin Mekansal Dönüşümü Yüz yüze yok
7.Kentsel Yoksulluğun Görünümleri Yüz yüze yok
8.Kentler ve Toplumsal Hareketler Yüz yüze yok
9.Kentler ve Toplumsal Hareketler - II Yüz yüze yok
10.Türkiye Kentlerinin Tarihsel Dönüşümüne Genel Bakış Yüz yüze yok
11.Türkiye'de Kentleşme ve Siyaset Yüz yüze yok
12.Türkiye'de Neoliberalizm ve Kentlerin Dönüşümü Yüz yüze yok
13.Türkiye'de Yerel Siyasetin Dönüşümü Yüz yüze yok
14.Genel değerlendirme Yüz yüze yok
15.Sunumlar Yüz yüze yok
16.Sunumlar Yüz yüze yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1620
Tartışma1630
Rapor Hazırlama150
Toplam850
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım16348
Tartışma16348
Rapor Hazırlama13434
Makale Yazma16060
Toplam190