Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS620 Kültür Sosyolojisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, kültürel yapı ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi açıklamak, toplumsal yapının işleyişinde kültürün rolüne ilişkin uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırma modellerini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültürel yapılara ilişkin araştırmalar yapar,
  2. Kültürel farklılıkları açıklar,
  3. Kültürel yapı ve birey ilişkisini açıklar, yorumlar,
  4. Kültürel yapıları karşılaştırır,
  5. Alanda edindiği bilgiyi gündelik yaşamda kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bock, Fhilip K.(2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, (Çev. N. Serpil Altuntek) Ankara: İmge Kitabevi.Eagleton, Terry, ( 2005). Kültür Yorumları, Çev. Özge Çelik, İstanbul: Ayrıntı yayınları. Güvenç, Bozkurt (1999). İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi, 8.bs.Larrain, Jorge. (1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik, (Çev. N.H. Domaniç), İstanbul: Sarmal YayıneviPhılıps, Smith. (2005). Kültürel Kuram, (Çev. Selime Güzelsarı), İstanbul:Babil. Tomilson, John (2004). Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul: Ayrıntı yayınlarıTurhan, Mümtaz. (1969). Kültür Değişmeleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları. Uygur, Nermi (2003). Kültür Kuramı, 3.Baskı, İstanbul: Yapı Kredi YayınlarıWallerstein, Immanuel. ?Culture as İdeological Battleground of the Modern World System?, M. Featherstone (Ed.), Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity, London: Sage Publications, 1990: 31-55.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kültür SosyolojisiKlasik sosyal kuramda kültür Frankfurt okulu ve kültüre yaklaşımıKültür sosyolojisinin öncüleriMedya ve kültür
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kültür Sosyolojisi ve kültürel çalışmalar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
2.Kültür Sosyolojisi ve kültürel çalışmalar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
3.Kültür sosyolojisinin öncüleri AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
4.Klasik sosyal kuramda kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
5.Sembolik etkileşim ve kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
6.Etnometodoloji ve kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
7.Fenemenoloji ve kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
8.Frankfurt okulu ve kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
9.Frankfurt okulu ve kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
10.Medya ve kültür AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
11.Kültürel yapı ve aktör AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
12.Türkiye'de kültürel çalışmalar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
13.Türkiye'de kültürel çalışmalar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
14.Sunumlar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
15.Sunumlar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
16.Sunumlar AnlatımTartışmaSoru-Yanıt Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1640
Tartışma1620
Makale Yazma140
Toplam1000
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım16348
Tartışma16348
Proje Sunma14747
Makale Yazma14747
Toplam190