Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2303026132011 Epigrafi ve Paleografi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, genellikle Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerle mimari eserler ve sikkeler üzerinde yer alan Arapça ve Osmanlıca kitabeleri okuyabilmelerini sağlamayı hedeflemekte ve dolayısı ile geçmişin öğrenilmesi ve aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep GÜN
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı yazı türlerinde yazılmış matbu Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilecek .
  2. Arşiv belgelerini okuyup anlayabilecek.
  3. El yazması eserleri okuyup anlayabilecek.
  4. Mimari eserler üzerinde yer alan farklı kitabe türlerini okuyup anlayabilecek
  5. Sikkeler üzerinde yer alan yazıları okuyabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökbilgin, M.T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul
Baltacı, Cahit, 1989, İslâm Paleografyası (Diplomatik-Arşivcilik), İstanbul
Uğur, Ahmet, 1983, Epigrafi ve Paleografi, Ankara.
Eminoğlu, Mehmet, 1992, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara
Kütükoğlu, Mübahat, 1994, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul.
Timurtaş, F. K., 2000, Osmanlı Türkçesine Giriş.
Timurtaş, F. K., 1999, Osmanlı Türkçesi Grameri.
Meydan Larousse, 1972, “Paleofrafi” Mad. C. IX, İstanbul.
Meydan Larousse, 1972, “Epigrafi” Mad. C. VI, İstanbul.
Kurt, Yılmaz, 1993, Osmanlıca Dersleri, Ankara.
Subaşı, M. Hüsrev, 1995, Yazıya Giriş, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Farklı yüzyıllardan örnek Osmanlı kronikleri ve muhtelif arşiv belgeleri, eski mahkeme kayıtları (şeriyye sicilleri), sikkeler ve mimari eser ve mezar taşı kitabeleri bu dersin genel içeriğini oluşturur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Paleografi ve Epigrafi kelimelerinin tanımı, kapsamı ve kullanım alanları / Osmanlıca harflerin tanıtımı ve okunuşları
2.Osmanlı Türkçe’sinde yer alan Arapça ve Farsça kelimeler / Arapça ve Farsça kelimelerin imla özellikleri
3.Osmanlı Türkçesinde sayılar, Hicri aylar ve sembolleri
4.Osmanlı diplomatik ilmi ve doğuşu / Osmanlı diplomatik ilminin bazı temel kuralları / Kağıt türleri ve kullanılışı
5.Osmanlı vesikalarının genel tasnifi ve özellikleri / Fermanlar / Tuğralar / Beratlar / Hatt-ı Hümayunlar/ Sened-i Hakani vs.
6.Aklam-ı Sitte / Kitabe kavramı/ Kitabelerin dil ve yazı türleri açısından özellikleri / Kitabelerin içerik açısından özellikleri/ Kitabelerin malzeme açısından özellikleri / Kaligrafik özellik taşıyan kitabeler.
7.Okuma Çalışmaları (matbu metinler)
8.Okuma Çalışmaları (nesih el yazması örnek metinler)
9.Okuma Çalışmaları (rik’a el yazması örnek metinler)
10.Arasınav
11.Okuma Çalışmaları (ta’lîk el yazması örnek metinler)
12.Okuma Çalışmaları (sülüs kitabe örnekleri)
13.Okuma Çalışmaları (ta’lîk kitabe örnekleri)
14.Okuma Çalışmaları (Mezartaşı kitabeleri)
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Alan Çalışması160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Alan Çalışması12626
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma12525
Ev Ödevi13339
Toplam150