Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2303026282011 Türk Din Musikisi Formları 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Lisansüstü öğrencilerine Türk Din Musikisi formlarını belirgin özellikleriyle kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ahmet Çakır
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Din Musikisi formlarının ortaya çıkışını ve amacını değerlendirebileceklerdir.
  2. Türk Din Musikisi’nin Türk Musikisi’ne katkılarını yorumlayabileceklerdir.
  3. Türk Din Musikisi formlarından bazı örnekleri icra özelliklerini değerlendirebileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Özcan, Nuri, Dini Musikinin Mahiyeti ve Hususiyetleri, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul.
2- Sezgin, Bekir Sıtkı, Dini Musiki Formları, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul.
3- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul.
4- Özalp, M. Nazmi, 2000, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı,I-II, İstanbul.
5- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türk Din Musikisi formları, özellikleri, icra edildiği yerler ve icra özellikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dini Musiki’nin tarifi, Türk Din Musikisi’nin mahiyeti ve özellikleri
2.Türk Din Musikisi’nin sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmadaki etkenler.
3.Türkler’in İslamiyet’i kabulünden önce var olan dini musiki formları
4.Ezanlar, Kamet, Tesbih Duası, Mahfel Sürmesi ve bunların icra özellikleri
5.Salâlar, Salât ü Selamlar ve icra özellikleri
6.Temcid ve Münacaat’ın icra özelliği
7.Tekbir, Salât-ı Ümmiyye, Telbiye ve icra özellikleri
8.Kaside ve Naatler; bunların icra özellikleri
9.Mevlid; bölümleri ve icra özellikleri
10.Arasınav
11.İlahi, Tevşih, Şuğul, Terviha örnekleri
12.Mevlevi Ayinleri
13.Mi‘raciye
14.Duraklar, Mersiyeler, Nefesler ve Zikir İlâhileri
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma15575
Toplam150