Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025042011 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Gelişmekte olan bir hukuk dalı olarak tıp hukukunun önemli bir konu başlığını oluşturan tıbbi müdahalelerden doğacak cezai sorumluluğa ilişkin akademik düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ali TÜRKMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Tıp hukukuna ilişkin detaylı bilgi birikimi edinir.
  2. Sorumluluk hukuku ve cezai sorumluluk kavramlarını öğrenir.
  3. Görevden kaynaklanan cezai sorumluluk ve mevzuat birikimi edinir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HAKERİ Hakan, Tıp Hukuku, Ankara 2012;
TÜRKMEN Ali, Hasta ve Hekim Hukuku, Samsun 2009;
AŞÇIOĞLU Çetin, Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Ankara 1982.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gelişmekte olan bir hukuk dalı olarak tıp hukukunun önemli bir konu başlığını oluşturan tıbbi müdahalelerden doğacak cezai sorumluluk, tıbbın hatalı uygulanışından kaynaklanan hukuki ve cezai yaptırımları inceler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tıbbi tedavi ve tıbbi müdahale kavramları
2.Hasta ve hekim hukukunda karşılıklı hak ve yükümlülükler
3.Hekimin yükümlülükleri
4.Hekimlerin cezai sorumlulukları
5.Hekimlerin kasıtlı eylemlerinden doğan cezai sorumlulukları
6.Memur statüsünde olan hekimlerin işleyebilecekleri kasıtlı görev suçları
7.Alelumum bütün hekimlerin kişiler aleyhine işleyebilecekleri suçlar
8.Hekimlerin taksirli eylemlerinden doğan cezai sorumlulukları
9.Hasta ve hekim hukukundan kaynaklanan davalar
10.Tıp hukukunda ceza davaları
11.Tıp ceza hukukunda yargı prosedürü
12.Kamusal sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin cezai sorumlulukları
13.Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin cezai sorumlulukları
14.Hasta ve hekim hukuku uygulamalarında bilirkişilik sorunu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10330
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma15575
Ev Ödevi2510
Toplam149