Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025052011 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, anayasa kavramı, dünyada anayasacılık hareketleri, yeni anayasalar, Türkiye’de anayasacılık hareketleri ve anayasa kültürü, anayasal devlet, anayasal demokrasi, anayasal değişmenin dinamikleri ve demokratik anayasa yapımı yöntemleri ele alınacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Öğrenme Çıktıları
  1. Anayasa ve Anayasal gelişmeler hakkında teorik standartları öğrenir
  2. Anayasal sistemin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
  3. Bu alandaki mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
  4. Bu alandaki yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
  5. Edinilen bilgilerle Türkiye’deki anayasal problemleri yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
III. Selim ve sonrası dönemi Osmanlı tarihi ve yakın dönem cumhuriyet tarihine ilişkin tarih kitaplarının okunması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖZBUDUN Ergun, Türkiye`de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Ergun Özbudun Ömer Faruk Gençkaya, İstanbul 2010.
GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2012.
TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasa Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları, 1876 Kanun-i Esasi, 1909 Anayasa değişiklikleri, 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının meydana getirilişine yol açan siyasi ve hukuki olaylar irdelenecek, bu anayasa ve anayasal belgelerin muhtevaları mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anayasa Kavramı
2.Anayasacılık Düşüncesi ve Doğuşu
3.Anayasa Türleri, Yazılı, Yazısız, Yumuşak, Sert, Kazuistik, Çerçeve Anayasa tanımları
4.Dünyada Anayasacılık Hareketleri
5.Yeni Anayasalar
6.Türkiye de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa kültürü
7.Anayasal devlet – Anayasalı devlet
8.Anayasal demokrasi
9. Anayasal değişmenin dinamikleri
10.Demokratik anayasa yapımı yöntemleri
11.1982 Anayasasının Hazırlanması ve Genel Özellikleri
12.1982 Anayasasının Temel İlkeleri
13.11982 Anayasası ve Türkiye deki Anayasal Sorunlar
14.Türkiye de Yeni Anayasa Yapım Süreci
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149