Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025062011 Temel Hak ve Özgürlükler 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, tarihsel gelişim seyri de dikkate alınarak insan hak ve özgürlüklerinin pozitif düzenlemelerde yer alması, kapsamı, türleri, güvenceleri, sınırlandırılması ve yargısal korunma, konu ile ilgili Anayasa ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin karşılaştırılması ve Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarının karşılaştırılması gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci insan hakları ve temel hak ve özgürlükler ilişkisi hakkında teorik standartları öğrenir. Temel hak ve özgürlüklerle ile ilgili teorileri kavrar.
  2. Temel hak ve özgürlükler düzeninin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
  3. Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
  4. Bu alandaki ulusal ve uluslararası yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
  5. Edinilen bilgilerle Türkiye’deki Temel hak ve özgürlüklere dayalı sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde konuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı belgelerin ve bu kuruluşlar bünyesindeki organların verdikleri kararların incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KABOĞLU İbrahim, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara 2010.
Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Şeref ÜNAL
KALABALIK Halil, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gerek Türk hukuk uygulaması gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler ve mahkeme kararları ışığında ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tarihi gelişimi, muhtevası ve sınırları irdelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Haklar ve İnsan Hakları
2.İnsan Hak ve Özgürlüklerin Pozitif Düzenlemelerde Yer Alması
3.Temel haklar ve Hürriyetler(İnsan Haklarına saygılı devlet)ve 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı
4.Temel Haklar ve Ödevlerin İçerik ve Türleri
5.Kişinin Hakları ve Ödevleri
6.Sosyal ve Ekonomik Haklar ve ödevler
7.Siyasi Haklar ve Ödevler(Katılma Hakları)
8.Temel Hakların Sınırlanması
9.Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
10.Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması
11.Evrensel Düzeyde İnsan Haklarının Korunması
12.Bölgesel Düzeyde İnsan Haklarının Korunması
13.Temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında Anayasa ve AİHS Karşılaştırılması
14.Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarının Karşılaştırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10330
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma15575
Ev Ödevi2510
Toplam149