Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025072011 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Avrupa’da bir ortak hukuki alan yaratma amacı taşıyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), iç hukukumuzun bir parçasıdır. Bilindiği gibi AİHS’ in en önemli özelliklerinden birisi de bireye devleti uluslararası bir yargı organı nezdinde dava edebilme yetkisi tanıyan bireysel başvuru hakkı tanımış olmasıdır. Bu ders kapsamında, AİHS ve AİHM kararlarının ışığı altında, Mahkeme’nin yargılama yetkisi ile ilgili kuralların, bir bütün olarak değerlendirilip açıklığa kavuşturulması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi ve bu açıdan ülkemizde benimsenen yargılamanın yenilenmesi incelenme konusu yapılmakta, bu doğrultuda, milletlerarası anlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yeri konusundaki tartışmalar ve değerlendirmelere yer verilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) hakkında teorik standartları öğrenir.
  2. Sözleşme (AHİS) hükümleri çerçevesinde AHİM’in işleyişi hakkında temel bilgileri öğrenir.
  3. Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
  4. Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
  5. Bu alandaki AİHM içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BİLİR Faruk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yargılama Yetkisi, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Prof. Dr. A.Şeref Gözübüyük-Feyyaz Gölcüklü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oluşum şekli, çalışma yöntemi ve yargılama usulü anlatılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özellikleri ve Denetim Mekanizması
2.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yolları
3.Devlet Başvurusu ve Bireysel Başvuru
4.Bireysel Başvurular İçin Geçerli Şartlar
5.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Oluşumu, Yapısı ve İşleyişi
6.Başvuruların İncelenmesi
7.Üçüncü Tarafın Müdahalesi
8.Dostane Çözüm
9.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Niteliği
10.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi
11.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi Aracı Olarak Yargılamanın Yenilenmesi
12.AİHM Kararları ve Türkiye
13.AİHS ve AİHM Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri
14.AİHS ve Ek Protokolleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149