Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025082011 Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından siyasi partiler ele alınacaktır. Demokrasiler için bu derece önemli kurum olan partilerin kuruluşu, yapısı, çalışması, örgütlenmesi ve kapatılması konularının özgün bir şekilde kapsamlı bir şekilde ele alınması büyük önem arz etmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci demokrasi ve siyasal hayata katılım ilişkisi çerçevesinde siyasi parti kavramı hakkında teorik standartları öğrenir. Siyasi partilerle ilgili teorileri kavrar.
  2. Siyasi partiler düzeninin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
  3. Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
  4. Bu alandaki başta siyasi partiler kanunun olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir
  5. Bu alandaki özellikle Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değişik dönemlerde vermiş olduğu yargı kararlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YANIK Murat, ÖZCAN Hüseyin, Siyasi Partiler Hukuku, Der Yayınevi, İstanbul 2012.
AKARTÜRK Ekrem Ali, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, İstanbul 2010.
BİLİR Faruk, Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Siyasi partilerin kuruluş, örgütleniş şekilleri, kapatılması, siyasi partilere mali yardım ve mali denetim konuları incelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Siyasi Parti Kavramı
2.Siyasi Partilerin İşlevleri ve Yapısı
3.Türkiye de Siyasal Partiler Hukukunun Oluşumu
4.Siyasi Partilerin Yapısı
5.Siyasi partiler ve demokrasi
6.Siyasi Partilerin Örgütlenmesi ve Çalışması
7.Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
8.Siyasi Partilerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri
9.Liderler Oligarşisi
10.Adayların Belirlenmesi
11.Siyasi Partilerin uyacakları esaslar
12.Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar
13.Siyasi Partilere Devlet yardımı ve Siyasi Partilerin Mali denetimi
14.Siyasi Partilere İlişkin 2001 ve 2010 Anayasa değişiklikleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149