Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025092011 İnsan Hakları Hukuku 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İnsan hakları hukukunun esaslarını uluslararası standartlarda ortaya koymak, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tartışmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Doç. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan hakları ile ilgili kurallar hakkında evrensel standartları öğrenir
  2. Anayasal sistemin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
  3. İnsan hakları ile kamu otoritesini bağdaştıracak bir sistemin kurulmasına katkı sağlayabilir.
  4. Bu alandaki mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
  5. Bu alandaki yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr. Mustafa ERDOĞAN, İnsan Hakları Teorisi, 2.Baskı 2011
Prof.Dr. Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, 8.Baskı 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi, sınırlanması, olağanüstü durumlarda ugygulama, temel hak ve hürriyetleri kendi içinde sınıflandırarak incelemek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel hakların niteliği
2.Temel hakların yorumlanmasında özgürlük karinesi
3.Temel hakların sınırlandırılmasının ölçütleri
4.Temel hakların sınırlandırılmasının sınırları
5.Temel hakların kötüye kullanılmaması
6.Temel hakların sınıflandırılması
7.Düşünce ve ifade özgürlükleri
8.Din ve vicdan özgürlüğü
9.laiklik ilkesi ile din özgürlüğü ilişkisi
10.İktisadi özgürlükler
11.Örgütlenme Özgürlüğü
12.Basın Özgürlüğü
13.AHİM kararlarında basın özgürlüğü
14.İnsan haklarıyla ilgili Yargı kararlarının analizi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149