Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025102011 Hükümet Sistemleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, hükümet sistemlerinin sınıflandırılması, hükümet sistemlerinin klasik ayrımı, hükümet sistemlerinin türleri gibi konular ele alınıp, Türkiye de Parlamenter sistemin uygulaması değerlendirilip, Türkiye de Parlamenter Sistem ve Hükümet Sistemi Tartışmaları konusu irdelenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders kapsamında öğrenci hükümet sistemlerini kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde iktidar muhalefet ilişkileri doğrultusunda öğrenir.
  2. Siyasal sistemin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
  3. Bu alandaki kavramların içini dolduracak bir analiz sahibi olur
  4. Bu alandaki Hükümet sistemleri ilgili teorileri kavrar.
  5. Hükümet sistemlerini olumlu ve olumsuz yönleri ile yorumlayabilmeyi öğrenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YÜCEL Bülent, Parlamenter Sistemin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.
HEKİMOĞLU Merdan, Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı, Demokratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye, Detay yayıncılık, İstanbul 2009.
YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149