Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025112011 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İdarenin Özel Hukuk Hükümlerine tabi sözleşmeleri ile ilgili esasları Kamu İhale Sözleşmeleri üzerinden doktrinsel olarak yüksek lisans seviyesinde incelemek ve uygulanan sistemle ilgili öneriler ortaya koymaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Doç. Dr. Mustafa TİFTİK
Öğrenme Çıktıları
  1. İdarenin özel hukuk sözleşmeleri ile ilgili esasları öğrenir
  2. Kamu hizmeti yürütülürken özel hukuk kurallarına tabi hususlarda idarenin etkinliğini önleyecek hususları inceler
  3. İlgili mevzuatı isabetle yorumlayabilir, öneriler geliştirebilir
  4. İlgili yargı kararlarını doktrinsel seviyede tahlil edebilir.
  5. Uluslararası sistemleri inceleyebilir ve önerilerde bulunur
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BUZ, Vedat, Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Ankara 2007; GÖK, Yaşar, Açıklamalı Kamu İhale Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İdarenin taraf olduğu özel hukuk sözleşmelerinden Kamu İhale Sözleşmeleri'nin özellikleri, kuruluş ve geçerlilik şartları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler: İdari Sözleşme – Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımında Kullanılan Kriterlerin Değerlendirilmesi
2.İdarenin Özel Hukuk Kurallarına tabi olduğu sorumluluk alanları
3.İdarenin İstihdam eden, yapı eseri maliki, taşınmaz maliki, ulaşım araçları işleteni, kamu hastanesi işleteni sıfatlarıyla yaptığı özel hukuk sözleşmelerinden sorumluluğu
4.Kamu İhale Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim
5.İdari Yargıda Verilen İptal kararlarının Özel Hukuk Sözleşmelerinin Geçerliliğine Etkisi Sorunu
6.Karşılaştırmalı Hukukta Kamu İhale Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Dönemdeki Eylemler Bakımından Söz Konusu Olabilecek Tazminat Talepleri
7.Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Dönemdeki Eylemler Bakımından Söz Konusu Olabilecek Tazminat Talepleri
8.Karşılaştırmalı Hukukta Kamu İhale Sözleşmelerinin Kurulması
9.Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Kurulması
10.Kamu İhale sözleşmelerinin Hükümsüzlüğü(1)
11.Kamu İhale sözleşmelerinin Hükümsüzlüğü (2)
12.Kamu İhale Sözleşmelerinde Yetkisiz Temsil
13.Kamu İhale sözleşmelerinin İptali
14.Türk Kamu İhale Sisteminin Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Bütünleme Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Proje Sunma13030
Bireysel Çalışma15575
Ev Ödevi2510
Toplam149