Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025122011 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen
Öğrenme Çıktıları
  1. İdarenin eylem ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğunu öğrenir.
  3. İdarenin hukuki sorumluluğunda vatandaşların izleyeceği idari ve yargısal yol ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ONAR Sıddık Sami, Tam Yargı Davaları, İstanbul 1971; GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Ankara 2011; GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Bursa 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, idarenin hukuki sorumluluğuna da işaret eder. Ders, bu konuyu incelemektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel hukuki kavramlar.
2.idari tasarruf türleri
3.idarenin kusura dayanan sorumluluğu
4.hizmet kusuru
5.idarenin kusursuzluğa dayalı sorumluluğu
6.idarenin sebebiyet verdiği zararı tazmini
7.tam yargı davaları
8.yürütmenin durdurulması usul ve şartları
9.tam yargı davalarında zararın ispatı ve delil ikamesi
10.tam yargı davalarında görev ve yetki konusu
11.tam yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi
12.idari yargıda kanun yolları
13.iç hukuk yolarının kullanılarak bitirilmesi
14.AİHM e bireysel başvuru hakkı ve yöntemi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149