Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025142011 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Uluslararası güncel sorunların hukuki boyutları alanında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır
Öğrenme Çıktıları
  1. Uluslararası sorunları analiz gücü kazanır.
  2. Uluslararası sorunların hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur
  3. Uluslararası uyuşmazlıkları diplomatik ve yargısal yollardan çözme konusunda insiyatif almayı öğrenir
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara 2012
Her öğrenci için konusuna göre uluslararası güncel sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin olduğu dönemde uluslararası hukukun alanına giren uluslararası güncel sorunların belirlenmesi
2.uluslararası uyuşmazlıkların yargı dışı diplomatik çözüm yolları
3.Uluslar arası uyuşmazlıkların yargısal çözüm yolları
4.Hakkaniyet ve nisfet
5.
6.Uluslararası Ceza Mahkemesi
7.Devletlerin sorumluluğu
8.Uluslararası örgütlerin sorumlulukları
9.Uluslararası çevrenin korunması
10.Kültürel varlıkların korunması
11.İnsancıl hukuk
12.ASEAN
13.
14.AB
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149