Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025152011 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Uluslararası hukukta güç kullanılmasına ilişkin hukuksal yaklaşımlara ilişkin lisansütü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Musrafa Çakır
Öğrenme Çıktıları
  1. Uluslararası hukukta güç kullanılmasına ilişkin neorealist ve klasik yaklaşımları analiz edebilme yetisi kazanır 1-4
  2. Uluslararası sorunların hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sertaç Başeren, “Devletlerin Birbirlerine Karşı Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları” 2003 AÜ Basımevi Ankara
Her öğrenci için konusuna göre uluslararası sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin olduğu dönemde uluslararası hukukta güç kullanma alanına giren uluslararası güncel sorunların belirlenmesi
2.Ülkelerin içişlerine karışma ve güç kullanmaya ilişki Birleşmiş Milletler And. Md. 2/4-7 fıkralarının incelenmesi
3.Devletlerin birbirlerine karşı münferiden kuvvet kullanmaları
4.
5.Uluslararası hukukta güç kullanma üzerine neorealist okul görüşünün incelenmesi
6.Vatandaşları dışarıda korumak için güç kullanılması
7.Uluslararası hukukta güç kullanılmasına ilşkin Cenevre Sözleşmelerinin ilgili maddelerinin incelenmesi
8.İnsani Müdahale
9.İnsancıl Hukuk
10.Savaşta kültürel varlıkların korunması
11.Savaşta çevrenin korunması
12.NATO
13.Uluslararası Ceza Mahkemesi
14.Uluslar arası Adalet Divanı ve Nikarugua Kararı
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149