Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025162011 Uluslararası Terörizm 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Uluslararası terörizme ilişkin uluslararası hukuk açısından lisansütü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır
Öğrenme Çıktıları
  1. Uluslararası hukuk ve terörizme ilişkin değişik yaklaşımları analiz edebilme yetisi kazanır
  2. Uluslararası terörizmin hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Nazmi Çora., “Uluslar arası Terörizm ve Failleri”, Toplumsal Dönüşüm Yayınları 2008 Ank.
Fatma Taşdemir, “Uluslar arası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi”, USAK Yay., 2006 Ank.
İbrahim Kaya, “Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk”. USAK Yay., 2005 Ank.
Her öğrenci için konusuna göre uluslararası sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin olduğu dönemde uluslararası hukuk ve terörizm alanına giren sorunların belirlenmesi
2.Terörizm/anarşizm vb. olguların tanımları ve aralarındaki farkların tartışılması
3.Terörist/anarşist/gerilla/paralı asker/savaşan statüsü
4.Uluslararası terörizme ilişkin klasik okul yaklaşımı
5.Uluslararası terörizme ilişkin neoralist okul yaklaşımıa. Önleyici meşru müdafaab. Sezgisel meşru müdafaa
6.Ayaklanmacı terörizm
7.Devlet destekli terörizm
8.sınıraşan suç örgütleri terör örgütleriyle ilişkileri
9.Terör örgütlerinin gelir kaynakları ve önlenmesi
10.Uluslararası Ceza Mahkemesi
11.El Kaide/ PKK/17 Kasım Terör Örgütü/Hizbullah/ETA/IRA… terör örgütlerinin incelenmesi
12.El Kaide/ PKK/17 Kasım Terör Örgütü/Hizbullah/ETA/IRA… terör örgütlerinin incelenmesi
13.El Kaide/ PKK/17 Kasım Terör Örgütü/Hizbullah/ETA/IRA… terör örgütlerinin incelenmesi
14.Uluslararası terörizme ilişkin uluslar arası andlaşmalar ve uygulanmasıne ilişkin sorunlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149