Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025182011 Osmanlı Hukuk Sistemi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarihsel geçmişimizi ifade eden ve kendine özgü, orijinal bir hukuk sistemi geliştiren Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemi hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı gerçekleştirebilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Öğrenme Çıktıları
  1. İslam Hukuku hakkında kapsamlı bilgi alır.
  2. Klasik dönem Osmanlı hukukunun yapısını öğrenir.
  3. Osmanlı Hukukunun düalist yapısını oluşturan örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımını öğrenir.
  4. Tanzimat sonrasında Osmanlı hukukundaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül,Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010; EKİNCİ; Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İslam hukuku temeline oturmakla birlikte, İslam hukuk tarihine benzerine rastlanmayan bir Örfi hukuk uygulaması gerçekleştiren Osmanlı hukukunun yapısı, işleyişi, kurumları ve uygulaması hakkında incelemeler yapılan bir derstir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türklerin İslam dinine girişleri ve İslam hukuku dairesine geçmeleri.
2.İslam hukukun temel esasları ve kaynakları.
3.İslam hukukun temel esasları ve kaynakları.
4.Klasik dönem Osmanlı hukukuna giriş.
5.Şer’i Hukuk-Örfi hukuk ayrımı ve bu ayrımın önemi.
6.Osmanlı’da şer’i hukuk.
7.Osmanlı’da şer’i hukuk.
8.Örfi hukuk ve gelişimi
9.Örfi hukuk ve uygulamaları.
10.Klasik dönem Osmanlı yargı sistemi
11.Klasik Dönem Osmanlı devlet yönetiminin hukuki temelleri
12.Tanzimat Dönemi ve Tanzimat hukuku
13.Tanzimat döneminde şer’i hukuk ve kanunlaştırma hareketleri.
14.Osmanlı hukukunda modernleşme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149