Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025192011 Osmanlı Aile Hukuku 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti hukuk sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan Osmanlı Aile hukuku hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Öğrenme Çıktıları
  1. İslam-Osmanlı aile hukukun temel esaslarını öğrenir.
  2. Osmanlı hukukunda evlenme hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Osmanlı hukukunda boşanma kavramını modern hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak öğrenir.
  4. Velayet ve vesayet kavramlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDIN Mehmet Akif, İslam-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985;
AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009;
CİN Halil/AKYILMAZ Gül,Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010;
EKİNCİ; Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı hukuk sistemi çerçevesinde ana unsur olan Müslüman tebaa yanında gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının hukuk nezdinde statüleri incelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İslam-Osmanlı Aile hukukun temel esasları
2.Nişanlanma ve evlenme akdinin çeşitleri
3.Evlenme akdinin şartları
4.Evlenme akdinin şartları
5.Evlenme akdinin şartları
6.Çok evlilik (Taaddüd-ü zevcad)
7.Evliliğin şahsi ve mali hükümleri
8.Boşanma (Talak)
9.Talakın Şartları
10.Talakın Kısımları (Ric’i ve bain Talak), Tefviz-i Talak ve Muhalaa
11.Tefrik (adli boşanma), Lian ve i’la,
12.Evliliğin sona ermesinin sonuçları: İddet ve Hidane
13.Nesep
14.1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Osmanlı Aile hukukuna getirdiği yenilikler.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149