Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025212011 Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Hukuki Statüsü 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çok uluslu, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim tebaanın hukuki durumu hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı gerçekleştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlı hukuku hakkında bilgi edinir.
  2. Osmanlı Devlet yapısı ve yönetim modeli hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Osmanlı millet sistemi uygulamasını öğrenir.
  4. Klasik dönem ve Tanzimat sonrası karşılaştırmalı olarak Osmanlı hukukunda gayrimüslim vatandaşların hukuki statüleri ayrıntılı biçimde incelenir.
  5. Modern hukuk sistemlerindeki azınlıkların hukuki durumu ile Osmanlı Devleti uygulamaları mukayese edilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BOZKURT Gülnihal, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, Ankara 1989; ERCAN Yavuz, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Ankara 2001; AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010 EKİNCİ; Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı hukuk sistemi çerçevesinde ana unsur olan Müslüman tebaa yanında gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının hukuk nezdinde statüleri incelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Osmanlı hukukunun temel yapısı -
2.Osmanlı hukukuna göre gayrimüslimler. Harbi, müstemen ve zimmi kavramları.
3.Zimmet Anlaşması ve tarihsel ve hukuksal dayanağı.
4.Osmanlı Millet sistemi
5.Klasik Dönemde zimmilerin (gayrimüslim Osmanlı vatandaşları) hukuki statüsü
6.Ceza hukukunda zimmiler
7.Aile hukukunda zimmiler
8.Miras hukukunda zimmiler
9.Mali hukuk alanında zimmilerin statüsü ve yükümlülükleri
10.Vatandaşlık hukuku çerçevesinde gayrimüslim Osmanlı tebaasının (zimmiler) statüsü
11.Osmanlı Devleti’nde eşitlik kavramının gelişimi
12.Tanzimat dönemi ve tebaadan vatandaşlığa geçişin başlangıcı.
13.Tanzimat sonrasında zimmilerin hukuki durumu
14.Tanzimat sonrasında zimmilerin hukuki durumu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149