Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025222011 Osmanlı Devleti'Nde Anayasal Gelişmeler 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’nde anayasal sürece ilişkin lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Anayasa Kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Osmanlı Devleti’nde anayasal gelişme olarak değerlendirilebilecek belge ve olaylar hakkında detaylı bilgi edinir.
  3. Türk Anayasa hukukunun Cumhuriyet öncesi tarihini öğrenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 1992;
TEZİÇ Erdoğan, Anayasa hukuku, İstanbul 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nde Anayasal Belge niteliğinde sayılan tarihsel belgeler ve Anayasal gelişmeler incelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anayasa kavramı
2.Osmanlı Devlet yapısı ve devlet yönetimine egemen olan ilkeler.
3.Osmanlı Devleti’nde siyasal iktidarın meşruiyet temelleri
4.Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde siyasal güç odakları
5.Klasik Dönem Osmanlı Devletinde rejim ve asker ilişkileri
6.1808: Mutlak monarşinin ilk kez sorgulanması
7.1839: Tanzimat Fermanı. Temel hak ve özgürlükler kavramının tartışılması.
8.Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim azınlığın yönetimi
9.Bir anayasal belge olarak Gülhane Hatt-ı hümayunu
10.Yönetimin sorgulanması ve anayasal bir rejim tartışmaları
11.1856 Islahat Fermanı ve anayasal gelişmelerde dış etki
12.1876: ilk yazılı anayasa ve meşrutiyet
13.1908 devrimi ve yeniden meşrutiyet.
14.1909 Anayasa değişiklikleri ve gerçek meşruti monarşiye geçiş talebi.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149