Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025232011 Türk Hukukunun Modernleşme Süreci 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Cumhuriyet öncesinden başlayarak Türk hukukunun gelişme ve modernleşme süreci hakkında lisans üstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci Türk hukuk tarihi hakkında temel bilgi edinir.
  2. Türk hukukunun tarihi kökenlerini öğrenir.
  3. Osmanlı hukukunda modernleşme hareketleri anlatılır.
  4. Özellikle Tanzimat sonrası hukuki gelişim ve kurumlaşmalar.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010; BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978; MARDİN Şerif, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1996; ZURCHER Eric Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2002…
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türk hukukunun tarihsel kökenleriyle birlikte gelişme ve modernleşme sürecini konu edinen bu derste, kısaca İslamiyet öncesi Türk hukukundan da bahsedilerek, Osmanlı hukukunun yapısı, Osmanlı hukukunda modernleşme ve laikleşme süreci ve Cumhuriyet dönemi hukuk devrimimiz incelenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler çerçevesinde Türk hukukunun AB hukukuna uyum süreci de bir başka inceleme konusudur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İslamiyet öncesi Türk Hukuk sistemlerine kısa bir bakış -
2.İslam hukuku ve söz konusu hukuk sisteminin Türkler tarafından benimsenmesi. -
3.İslam hukukunun temel ilkeleri ve bölümleri -
4.Osmanlı hukukuna giriş, Osmanlı Hukukunun Yapısı, örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımı. -
5.Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukunda Modernleşme süreci. -
6.Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketleri ve modern kanunlaştırmalar. -
7.Mecelle, Ticaret Kanunnamesi, Ceza Kanunnameleri ve 1917 tarihli Hukuk-ı Aile kararnamesi. -
8.Cumhuriyet Dönemi ve hukuk sistemi arayışları. -
9.1926 Laik hukuk devrimi ve modernleşme sürecinin hız kazanması. -
10.Modern ve Laik hukuk kurumlarının oluşması. -
11.Laiklik ve Hukuk -
12.Modern Laik hukuk ve Türkiye’de toplumsal yapı -
13.AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci -
14.AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149