Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025242011 Mukayeseli İletişim Hukuku 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kişiler ve gruplar arsı her türlü bilgi duygu ve düşüncelerin iletimi ve aktarımını bilimsel disiplin içinde sunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ali TÜRKMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal olarak iletişim olgusun önemini algılayabilir
  2. İletişim ve hukuk arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir.
  3. Etkili iletişim yöntemlerini öğrenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TÜRKMEN Ali, Mukayeseli İslam İletişim Hukuku, Samsun 2009;
İÇEL Kayıhan-ÜNVER Yener, Kitle haberleşme Hukuku, İstanbul 2007;
DÖNMEZER Sulhi, Basın ve Hukuku, İstanbul 1976.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kişiler ve gruplar arsı her türlü bilgi duygu ve düşüncelerin iletimi ve aktarımını bilimsel disiplin içinde inceler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim hukukunun temel hükümleri
2.İletişim hukukunun kaynakları ve temel kavramları
3.İletişim düzeni, iletim yolları ve iletim sürecinin unsurları
4.Kitle iletişimin genel özellikleri
5.Kitle iletişimin ahlaki esasları
6.Kitle iletişim hukukunda haberleşme
7.Kitle iletişim ve kamuoyu
8.Kitle iletişiminde basın-yayın rejimi
9.Kitle iletişiminde basın-yayın sorumluluğu ve basın ahlak kuralları
10.Kitle iletişim araçları ve tabi oldukları kurallar
11.Kitle iletişiminde medya organları; yazılı, görsel ve işitsel
12.Kitle iletişim hukukunda propaganda ve reklam
13.Kitle iletişim hukukunda iletişim suçları
14.Kitle iletişim hukukunda cezai yaptırımlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149