Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2304025262011 Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yargı mercilerince verilen kararların üst denetim yollarını ve usullerini incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen
Öğrenme Çıktıları
  1. Medeni usul hukukunda kanun yollarını kapsamlı bir şekilde öğrenir.
  2. İç hukuk denetim yolları hakkında bilgi sahibi olur
  3. Yargı kararlarına karşı itiraz ve temyiz prosedürünü öğrenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KARSLI Abdullah, Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2012; KURU Baki/ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, idarenin hukuki sorumluluğuna da işaret eder. Ders, bu konuyu incelemektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Medeni Usul Hukukunda Kanun yoları ile ilgili Genel bilgiler -
2.Kanun yolu olarak itiraz hakkı ve kullanımı
3.İtiraz hakkı kullanımında süreler
4.İtiraz hakkı kullanımında yasal merciler
5.Medeni Usul Hukukunda Kanun yolu olarak temyiz hakkı
6.Temyiz hakkını kullanmanın tabi olduğu yasal süreler
7.Medeni Usul Hukukunda temyiz mercileri
8.Medeni Usul Hukukunda temyiz hakkının kullanım usulü
9.Medeni Usul Hukukunda İç denetim yolları
10.Yargı kararlarında gerekçe konusu ve buna dair tartışmalar
11.Temyiz mercilerince yargısal onama ve bozma kararları
12.Bozma kararlarına karşı direnme
13.Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının kullanılma usulü
14.Medeni usul hukuku açısından dış denetim yolu (AİHM’ne başvuru hakkı).
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Proje Hazırlama13030
Bireysel Çalışma12560
Ev Ödevi2510
Toplam149