Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306035012011 Genel İşletme 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere işletme ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve uygulamaları kazandırmaktır. Bu kapsamda işletme kavramı, yönetim, işletme fonksiyonları, işletmenin kuruluş süreci gibi konular öğrencilere anlatılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL
Öğrenme Çıktıları
  1. İşletmecilik hakkında temel bilgilere sahip olur.
  2. Bu alanlardaki çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, yaşanan temel sorunları bilir.
  3. Alanda edindiği bilgileri kişisel ve kurumsal düzeyde kullanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşletme, Girişimcilik, İşletme Fonksiyonları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletme Fonksiyonları; Üretim Fonksiyonu; Üretim Kavramı ve Önemi, Üretimin Özellikleri, Üretim Türleri, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
2.Üretim Yönetimi, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü ve Yönetimi, Kalite Kontrolü ve Yönetimi, TKY
3.Pazarlama Fonksiyonu; Pazarlama Kavramı ve Önemi, Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler, Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazar Çeşitleri
4.Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
5.Pazarlama Yönetimi ve Fonksiyonları; Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma
6.Finansman Fonksiyonu; Finansmanın Anlamı ve Önemi, Finansman Kaynakları, Finansal Piyasalar, Finansal Tablolar
7.İnsan Kaynakaları Yönetimi Fonksiyonu, İKY Kavramı, İşgören Devir Hızı, Teknik İşlevler
8.Personel Bulma ve Seçme, İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi
9.Performans Değerlendirme, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Üvenliği, Endüstriyel İlişkiler
10.Midterm exam
11.Halkla İlişkiler Fonksiyonu; Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi, Hİ'in Fonksiyonları, Amacı ve İlkeleri
12.Halkla İlişkilerin İlkeleri, İletişim Araçları ve Örgütlenmesi
13.Muhasebe Kavramı ve Önemi, Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebe Çeşitleri
14.Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu; Anlamı, Önemi ve Türleri
15.Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama22040
Proje Sunma236
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Okuma21020
Toplam151