Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046022012 Makroekonomik Analiz II 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Lisansüstü iktisat eğitimi alan öğrencilere işsizlik, enflasyon, dış açıklar, bütçe açıkları, ekonomik büyüme gibi makroekonomik konuları ve sorunları analiz yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Romer, David (2010), Advanced Macroeconomics, 4th Ed., McGraw-Hill.
• Blanchard, Oliver (2010), Macroeconomics, 5th. Ed., Pearson.
• Farmer, Roger E.A (1998), Macroeconomics, South-Western Pub.
• Yıldırım, Kemal, Doğan Karaman ve Murat Taşdemir (2012), Makro Ekonomi, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
• Felderer, Bernhard ve Stefan Homburg (2010), Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, (Çev.: Osman Aydoğuş ve N. Oğuzhan Altay), Efil Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşsizlik ve enflasyon analizi (doğal işsizlik oranı, Phillips eğrisi analizi, stagflasyon, enflasyonu düşürme stratejileri), Bütçe açıkları ve dış açıklar (Bütçe açıklarının büyüklüğü ve kontrolü, kamu açıklarının sürdürülebilirliği, bütçe açığı enflasyon ilişkisi, maliye politikasında arz yönlü yaklaşım, açık ekonomilerde stok-akım dengesi), Büyüme (neoklasik büyüme modeli, endojen büyüme modeli, işsizlik-enflasyon ve büyüme), Makro ekonominin mikro temelleri (tüketim, yatırım, para arzı-para talebi)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşsizlik: Tam istihdam ve doğal işsizlik oranı
2.İşsizliğin nedenleri ve maliyetleri, işsizliği önleme stratejileri
3.Enflasyon: Ölçümü, maliyetleri, enflasyonda endeksleme,
4.Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki: Phillips Eğrisi analizi
5.Stagflasyon; para, enflasyon ve faiz oranları, enflasyonu düşürme stratejileri, hiperenflasyon, enflasyon ve işsizliğin politik yönü,
6.Kamu Maliyesi: Bütçe gelir ve giderleri, bütçe açıkları, devletin bütçe kısıtı ve açıkların finansmanı
7.Açıklar ve ulusal borç, kamu açıklarının sürdürülebilirliği, bütçe açıkları enflasyon ilişkisi, kamu borçlarının etkileri,
8.Arz Yönlü ekonomi politikası (vergi indirimlerinin emek arzı, tasarruflar, yatırım ve vergi gelirlerine etkileri), Döviz kurunun belirlenmesi (Satınalma gücü paritesi, varlık fiyatlaması modeli),
9.Döviz kurunun dinamiği (Sıçrama modeli, beklentiler ve döviz kuru), Fiyat esnekliği altında IS-LM-BP analizi,
10.Açık ekonomilerde stok-akım dengesi, bütçe denkliği ve stok-akım dengesi
11.Ekonomik Büyüme: Üretim fonksiyonu ve büyümenin kaynakları
12.Neoklasik büyüme modeli; tasarruf, sermaye birikimi, hasıla; Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda neoklasik modelin işleyişi
13.Nüfus artışı, teknolojik ilerlemenin etkileri
14.Beşeri sermaye ve içsel büyüme teorisi,
15.Açık ekonomilerde büyüme, büyüme teorilerinin cevap aradığı sorular
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım122
Seminer14342
Makale Kritik Etme177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma157105
Toplam187