Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046052012 Ekonometrik Analiz 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İktisat teorisinin ampirik olarak incelenmesi aşamasında kullanılan temel zaman serisi yaklaşımlarının varsayımları, uygulama yöntemleri ve yorumlanmasının öğrenciye aktarılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Gujarati Damodar N., Temel Ekonometri, İstanbul, 1999
• Stock J.H., M.W. Watson, Ekonometriye Giriş, Çeviren: Bedriye Saraçoğlu, Eflatun Yayınevi, 2011
• Lütkepohl H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Zaman serileri ekonometrisi – Zaman serisi bileşenleri (trend, mevsimsel etkiler); Box-Jenkins yaklaşımı (AR, MA, ARMA modelleri); zaman serilerinde durağanlık kavramı ve durağanlık testleri, eşbütünleşme, vektör otoregresif modeller (etki-tepki fonksiyonları, varyans ayrıştırması)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım177
Bireysel Çalışma31030
Ev Ödevi157105
Toplam187