Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046072012 Parasal Analiz 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Makroekonomik yapı içinde paranın, para miktarındaki değişmelerin etkilerini analiz etmek, çeşitli iktisat okullarında paraya farklı bakışın nedenlerini araştırmak, tartışmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Frederic S. Mishkin (2007), The Economics of Money Banking and Financial Markets”, Pearson, Addison Wesley, New York.
• Özatay, Fatih (2011), Parasal İktisat: Kuram ve Politika, 2. Baskı, Efil Yayınları, Ankara.
• Paya, Merih (2007), Para Teorisi ve Para Politikası, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
• Orhan, Osman Z. ve Seyfettin Erdoğan (2008); Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara.
• Nurettin Öztürk (2012), “Para Arzı Analizi”, Para Teorisi ve Politikası, (Ed.: Ç. Doğan ve İ. Parlaktuna), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Para talebi, para arzı ve faiz teorileri, ödemeler bilançosu ve para, para politikası teorisi ve oluşum süreci, parasal aktarım mekanizması, Klasik, Neo-Klasik, Keynesyen, Monetarist, Yeni Keynesyen ve Yeni Klasik Teoriler ve para, para politikası stratejileri, para politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım177
Bireysel Çalışma31030
Ev Ödevi157105
Toplam187