Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046082012 Türkiye Ekonomisinin Analizi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türkiye ekonomisinin gelişim seyri içinde ekonomik yapı değişikliğinin analizi, ekonominin sağlamlık ve kırılganlıkları, sektörlerin yapılarının ve potansiyel gelişimlerinin tartışılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Hüseyin Şahin (2011) Türkiye Ekonomisi, 11.Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
• Erdinç Tokgöz (2009), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi, 9. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
• Nurhan Yentürk (2005), Körlerin Yürüyüşü (Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye ekonomisinin yapısal gelişim süreci, devletçilik dönemi, planlı kalkınma dönemi, dışa açılma dönemi ve krizlerinin analizi; para ve maliye politikaları; GSYİH, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinin gelişimi ve sorunları, piyasa yapıları ve tekelleşme, sektörlerin üretim yapısı ve verimliliği üzerine politikalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım177
Bireysel Çalışma31030
Ev Ödevi157105
Toplam187