Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046102012 Uluslar Arası İktisat Politikası 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencinin uluslararası iktisadi ilişkilerde iktisat politikalarının amacını, içeriğini ve etkinliğini kavramasıdır. Derste, öğrencinin, uluslarası ticari ve finansal ilişkileri, ülkeler arası bütünleşmeler ve kutuplaşmaları, uluslararası kurumların işleyişini, genelde dünya kapitalist sistemi, özelde Türkiye bağlamında değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki konumu çeşitli yönleri ile ele alınacaktır. Ayrıca küresel krizin Türkiye’ye etkileri de değerlendirilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Paul Krugman ve Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 2006, Addison Wesley.
• Aykut Kibritçioğlu, Uluslararası Makro Iktisat, 1996, TDFOB.
• Kenneth Waltz ve George H. Quester, Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi, Ankara: AÜ SBF Yayınları No 510, 1982.
• Angus Cameron and Ronen Palan, The Imagined Economies of Globalization, London: Sage Publications, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İktisat politikası tanımı ve kapsamı; uluslararası iktisat genel giriş: kavram ve teorilerin gözden geçirilmesi; dış ticaret politikası araçları; korumacılık ve dış ticaret politikası; küresel ekonomik kurumlar ve bu kurumların Türkiye’ye iktisadi ve politik etkileri; bölgesel bütünleşmeler; uluslararası ekonomik entegrasyon; uluslararası finansal sistem; açık ekonomi makroiktisadı; açık ekonomilerde para, maliye ve dış ticaret politikalarının etkinliği; küresel kriz ve Türkiye’ye etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım177
Tartışma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187