Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046112012 Gelişme Stratejileri 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin tarihsel süreçteki farklı gelişme stratejileri hakkında bilgi sahibi olması ve gelişme iktisadı alanındaki güncel tartışmaları öğrenmesidir. Bu çerçevede, Doğu Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin çeşitli dönemlerde izledikleri başlıca stratejilerin karşılaştırmalı bir analizi yapılacak, alternatif iktisat politikaları da değerlendirilecektir. Dersin bir diğer amacı da Türkiye’de iktisadi gelişme sürecinin ve izlenen iktisat politikalarının yine karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Ankara: Efil Yayınevi, 2010.
• Ha-Joon Chang ve Ilene Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı, Çev. Emre Özçelik, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2005.
• James M. Cypher and James L. Dietz, The Process of Economic Development, London: Routledge, 2004.
• Robert Wade, Governing the Market, Princeton: Princeton University Press, 1990.
• Alice Amsden, The Rise of “The Rest”, Oxford: Oxford University Press, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gelişme analizinde yöntem sorunu; uluslararası işbölümü modelleri; dünya sistemi analizi; düzenleme okulu; yeni ekonomik coğrafyalar; küreselleşme ve bölgeselleşme; geç sanayileşen ülke deneyimleri: Asya, Afrika, Latin Amerika; ithal ikamesine dayalı sanayileşme; dışa açık büyümenin evreleri; ekonomik krizler ve gelişme stratejileri; kalkınmacı devlet; rekabetçi devlet; Türkiye’de iktisadi gelişme süreci ve iktisat politikaları; küresel krizin etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Bütünleme Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım177
Tartışma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187