Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046122012 İktisadi Büyüme 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin başlıca ekonomik büyüme teorilerini farklı ülkelerin deneyimlerini analiz ederek öğrenmesidir. Modern büyüme teorileri incelenecek, Türkiye’nin ve seçilen bazı ülkelerin tarihsel büyüme dinamikleri bu teoriler ışığında değerlendirilecektir. Dersin bir diğer hedefi ise öğrencinin büyüme yazınındaki en son katkıları ayrıntılı biçimde öğrenmesi ve ampirik çalışmalarda kullanabilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Ankara: Efil Yayınevi, 2010.
• Charles I. Jones, İktisadi Büyümeye Giriş, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2007.
• Yılmaz Akyüz, Sermaye Bölüşüm Büyüme, Ankara: AÜ SBF Yayınları No 453, 1980.
• Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, Cambridge: MIT Press, 2004.
• Robert Boyer, The Future of Economic Growth, Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
• Philippe Aghion, Peter Howitt, The Economics of Growth, Cambridge: MIT Press, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İktisadi büyümenin stilize olguları; büyümenin farklı paradigmaları: klasik model, Keynesyen modeller (Harrod-Domar, Kaldor), neo-klasik model (Solow), içsel büyüme teorileri (Romer, Barro, Lucas); büyüme teorilerinde yeni yaklaşımlar; seçilmiş ülke analizleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma31030
Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi157105
Toplam187