Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046132012 Dünya Ekonomisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin dünya ekonomisinin gelişimi ile dünya ekonomisinin güncel durumu hakkında fikir sahibi olmasıdır. Ayrıca, dünya ekonomisini analiz edebilmek için gerekli bilgi ve kavramları öğrenmesidir. Güncel ekonomik sorunların kavranması bunların tarihi temellerininin bilinmesini gerektirdiği ölçüde yakın tarih içindeki iktisadi olaylara ve iktisat politikalarının gelişimine de değinilecektir. Bu ders aynı zamanda, Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin zaman içinde izlediği çizgi ve iktisat politikalarının oluşmasına yol açan koşulların anlaşılmasına da yardım edecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• A. Freeman ve B. Kagarlitsky(der.) Küreselleşmenin Krizi (çev. B. Kara-İ. Yıldız), 2009, İstanbul: Yordam
• H. J. Chang ve I. Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı (çev. E. Özçelik), 2005, Ankara: İmge
• Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, Bilgi Unv. Yayınları, 2000
• L. Panitch. ve C. Leys (der.) Küresel Parlama Noktaları (çev. T. Öncel), 2009, İstanbul: Yordam
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dünya Ekonomisini Anlamak: Çeşitli Ekonomi Yaklaşımları, Sanayi Devrimi Sonrası, 1929 Krizi: Keynesyen Ekonomi Politikalarının Doğuşu, II. Dünya Savaşı Sonrası: Bretton Woods Konferansı, IMF, Dünya Bankası ve GATT, Neoliberalizmin Yükselişi: Uluslararası Para Hareketleri, Finans Kapital, Neoliberalizmin Yükselişi: İstikrar Programları, Yapısal Uyum Programları, IMF ve DB, Küreselleşme ve Üretim: Küresel Meta Zincirleri ve Çokuluslu Şirketler, Küresel Kriz Tartışmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Modern dünya ekonomisinin kökenleri: Sanayi Devrimi
2.Piyasa toplumunun kuruluşu
3.Modern dünyada sermaye ve emek
4.Küresel ekonominin dinamikleri: sermaye göçü
5.Yeni küresel güçler
6.Küresel para sistemi
7.ABD, Avrupa, Çin ve Japonya ekonomilerinin karşılaştırılması
8.İstikrarsız para birimleri
9.İmalat sanayi ve kâr oranları
10.1970’lerden 2000’lere krizler
11.Araştırma ödev sunumu
12.2008-2009 krizinin yapısal kökenleri
13.Küresel kriz ortamında kalkınma sorunları
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Seminer5212
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam187