Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046142012 Uluslar Arası Politik İktisat 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencinin uluslararası politik iktisat yazınını öğrenmesi ve dünya genelindeki politik-ekonomik gelişmeleri bu yazın içindeki başlıca teorilerin ışığında değerlendirebilmesidir. Özellikle küreselleşme olgusu, politik ve iktisadi boyutlarının yanı sıra kültürel-ideolojik yönleri ile de incelenecektir. Ayrıca, Türkiye’nin dünya içindeki konumu çeşitli yönleri ile ele alınacak ve analiz edilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özgür Öztürk
Öğrenme Çıktıları
  1. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek
  2. Mikro ve makro içerikli ulusal veya küresel düzeyde, ekonomik sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
  3. İktisat bilimine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Kenneth Waltz ve George H. Quester, Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi, Ankara: AÜ SBF Yayınları No 510, 1982.• Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi, 3 cilt, İstanbul: Yarın Yayınları (1. ve 2. cilt: 2010, 3. cilt: 2011).• Robert Gilpin, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Ankara: Kripto Basım Yayın, 2012.• Robert Gilpin, Global Political Economy, Princeton: Princeton University Press, 2001.• Angus Cameron and Ronen Palan, The Imagined Economies of Globalization, London: Sage Publications, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Politik iktisadın kapsamı; piyasa ve devlet; küresel ekonomik kurumlar; hegemonik istikrar teorisi; yeni merkantilizm; uluslararası finansal sistem; devletler ve iktisadi kalkınma; dünya ekonomisinde yakınsama ve ıraksama eğilimleri; çokuluslu şirketler; bölgesel bütünleşmeler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Politik iktisadın kapsamı
2.Piyasa ve devlet
3.Küresel ekonomik kurumlar
4.Hegemonik istikrar teorisi
5.Yeni merkantilizm
6.Uluslararası finansal sistem
7.Devletler ve iktisadi kalkınma
8.Dünya ekonomisinde yakınsama ve ıraksama eğilimleri
9.Çokuluslu şirketler
10.Bölgesel bütünleşmeler
11.Seminer sunumu
12.Küreselleşme ve yerelleşme
13.Küresel siyasal-ekonomik krizler
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Seminer5212
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam187