Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046152012 Açık Ekonomi Makro Teorisi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı açık ekonomiler için geliştirilen başlıca modern makro iktisat modelleri incelenmekte ve analiz edilmekte ve açık ekonomiler için uygun olan politikalar tartışılmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nelson C. Mark. International Macroeconomics and Finance, Blackwell Publishers,2000
Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld. International Macroeconomics, 6th edition,
Addison Wesley Publisher, Newyork, 2003.
• David Romer. Advanced Macroeconomics, McGraw Hill, 1996.
• Erdal M. Ünsal, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2009.
• Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayıncılık, 2009.
• Emin Ertürk, Uluslararası İktisat: Teori, Politika, İktisadi Birleşmeler, Uuslararası Parasal İlişkiler, Ekin Kitabevi, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Döviz Piyasası: Döviz ve döviz kuru tanımları, devalüasyonun etkileri, reel döviz kurları, döviz piyasasına müdahale, denge döviz kurunun oluşumu, döviz kuru sistemleri, Uluslararası mali yatırımlar ve finansal krizler: Karşılanan faiz farklılığı, karşılanan faiz paritesi, karşılanmayan faiz farklılığı, karşılanmayan faiz paritesi, uluslararası mali krizler, Döviz kurunu belirlenmesi: Satınalma gücü paritesi, tek fiyat kanunu, mutlak satınalma gücü paritesi, nispi satınalma gücü paritesi, parasal yaklaşım ve döviz kuru, Fiyat intibakı ve ticaret dengesi, Gelir İntibakı ve ticaret dengesi, ödemeler dengesi faiz haddi ve hasıla düzeyi: IS-LM-BP modeli, Sabit ve esnek kur sisteminde para ve maliye politikaları, Fiyat düzeyi ve iktisat politikası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım157105
Uygulama/Pratik31030
Bireysel Çalışma177
Toplam187