Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046162012 Göstergelerle İktisadi Analiz 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, temel makro ekonomik kavramları tanımlamak ve temel makro ekonomik kavramların göstergelerle nasıl yorumlanması gerektiğini açıklamaktır. Ayrıca bu derste Türkiye’nin makro ekonomik sorunlarına değinilecek ve bu kapsamda uygulanan makroekonomik politikalar incelenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Elif Çepni, Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
• Alaattin Aktaş ve Ömer Faruk Çolak, Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Efil Yayınevi, Ankara, 2010.
• TCMB, EVDS ve Raporları
• T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Yıllık Ekonomik Raporları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gayri Safi Milli Hasıla, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hesaplamaları ve ilgili göstergeler, Fiyat göstergeleri (Enflasyonun tanımı, hesaplanması, fiyat endekslerinin hesaplanması), Reel Sektör Analizi (üretim endeksleri, sanayi, otomotiv, inşaat, KKO vb. göstergeleri), Finansal Sektör Analizi (Para banka göstergeleri), Döviz Kuru ve Piyasası (döviz piyasası işlemleri, kurlar), Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı, Makroekonomik Politikalar, Maliye Politikasının Analizi, Kriz ve Türkiye Ekonomisi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz14342
Derse Katılım177
Bireysel Çalışma31030
Ev Ödevi157105
Toplam187