Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046172012 Feminist İktisat 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin temel feminist kavramları öğrenerek, feminizmin kuramsal temellerini kavraması ve cinsiyet eşitsizliğine farkındalık kazanmasıdır. Feminist eleştirel yöntemi edinerek, iktisada ve toplumda iktisadi ilişkilere toplumsal cinsiyet ayrımı ve ayrımcılığı bağlamında bakabilmesidir. Öğrencinin, emek piyasasının ve çalışma yaşamının kadınlar için sunduğu olanaklar ve barındırdığı olumsuzluklara farkındalık kazanabilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ufuk Serdaroğlu Feminist İktisat?ın Bakışı, Sarmal Yayınevi, 2000.
2. L.Beneria, "Toward a Greater Integration of Gender in Economics", World development, vol.23, n.11, 1998
3. Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk (der.), Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği, 2010, SAV Yayınları.
4. Susan Himmelweit, Making Visible the Hidden Economy: the Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy, Feminist Economics, 8(1), 2002.
5. Diane Elson, Macroeconomics and Macroeconomic Policy from a Gender Perspective, Public Hearing of Study Commission, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kavramlar ve tartışmalar: İktisat, toplumsal cinsiyet, feminist iktisat; cinsiyete dayalı işbölümünün tarihsel gelişimi; günümüz toplumlarında emek piyasasında ve ev içinde cinsiyete dayalı işbölümü: Ücretli emek /ücretsiz bakım hizmeti ayrımı; neo-klasik aile iktisadı ve feminist eleştiri; işgücü piyasası ayrımcılığı: Tanım, kapsam, ölçülmesi, sorunlar; cinsiyete dayalı mesleki segregasyon teorileri, yaklaşımları; Türkiye işgücü piyasasında kadınların konumu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma31030
Soru-Yanıt14342
Bireysel Çalışma177
Okuma157105
Toplam187