Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046182012 Endüstriyel İktisat 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin sanayi sektöründeki piyasa yapıları, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların davranış ve stratejileri konularını gerek kavramsal gerek ise uygulama düzeyinde kavrayarak bu davranış ve stratejilerin kamunun piyasaları düzenleyici faaliyetleri ile birlikte düşünüldüğünde toplumsal ekonomik refah üzerindeki olası etkilerini analiz edebilecek beceriler edinmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selahattin Kaynak
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler mikro verilerle analiz yapma becerisi kazanacaktır.
  2. Öğrenciler matematik modelleri kullanarak piyasa analizi yapma becerisi kazanacaktır.
  3. Öğrenciler regülasyon için politika önerileri yapma becerisi kazanacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Yıldırım Kemal (2009), Endüstriyel Ekonomi, Ekin Basım Yayın, Bursa.
• Davut Lale (2002), Sanayi İktisadı, 2. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara.
• Çoban Orhan (2003), Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi, 1. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa.
• Martin Stephen(2001), Advanced Industrial Economics,2nd Edition, Wiley-Blacwell
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Oyun Teorisi; Oligopol teorisi; Piyasalarda rekabet ve giriş engelleri; Tekel ve Tam Rekabet piyasalarında piyasa yapıları; Batık Maliyetler; Farklılaştırılmış ürünler; Reklam ve firma değeri; piyasalarda dikey ilişki; Rekabetin tanımı ve fonksiyonları; Rekabetten kaynaklanan fırsatlar ve tehditler; Firmalar arası birleşmeler ve devirler; Fiyat farklılaştırması, Tekelin regülasyonu (düzenlenmesi); Kamu politikaları ve özelleştirme,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikroiktisadi Kavramlara Bakış
2.Firma Teorisi ve Maliyetler
3.Piyasa Yapısı: Tam Rekabet
4.Piyasa Yapısı: Tam Rekabet
5.Piyasa Yapısı: Oligopol
6.Piyasa Yapısı: Oligopol
7.1. Vize
8.Yoğunlaşma Ölçütleri
9.Yoğunlaşma Ölçütleri: Ampirik Bulgular
10.Enformasyon ve Reklam
11.Doğrusal-olnayan Fiyatlandırma
12.Uluslararası Ticaret ve Endüstriyel Organization
13.Regülasyon ve Deregülasyon
14.Türkiye'de Rekabet Politikaları
15.Kısmı ve Genel Denge
16.Final
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi715105
Toplam187