Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046192012 Oyun Teorisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin oyun problemlerinin oyuncular, stratejiler ve fayda fonksiyonu gibi temel öğelerini kavramsal olarak anlamaları ve bu bağlamda ilgili oyun problemini ortaya koyarak bu problemi çözmek için amaç/amaçları optimize edecek biçimde kullanılabilecek seçenekleri belirleme ve bu seçenekleri etkin şekilde kullanabilme becerilerini kazanmalarıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Yılmaz, Ensar (2009), Oyun Teorisi, 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
• Akyar, Emrah, Guseinov Khalik G. (2010), Oyun Teorisi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
• Brandenburger, Adam M. ve Barry J. Nalebuff (2010), Oyun Teorisi ve Ortaklaşa Rekabet, (Çev.: Levent Cinemre), Efil Yayınevi, Ankara.
• Gibbons Robert (1992), Game Theory for Applied Economics,Princeton University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tam bilgiye dayalı statik oyunlar; Karma stratejiler; Tam bilgiye dayalı dinamik oyunlar; Eksik bilgiye dayalı statik oyunlar; Tekrarlı oyunlar; İhaleler, Pazarlık teorisi, Mekanizma tasarımı, Ortaksız oyunlar: Mahkûmların açmazı, Cinsiyetlerin uyuşmazlığı; Ortaklı Oyunlar: Von Neumann-Morgenstein çözümleri; Aşamalı oyunlar: Tükenme oyunları, stokastik oyunlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt157105
Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi31030
Toplam187