Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306046202012 Yönetim Ekonomisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin bir örgütün amaç ve hedeflerine en etkin biçimde ulaşmasını sağlayayacak olan bilimsel analitik araçları kavramsal düzeyde anlamaları ve bu çerçevede öğrencilerin söz konusu araçları uygulamada bir örgütte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde kullanarak sorunları çözümleyebileme becerilerini edinmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ertuna, İ. Özer (2009), Yönetim Ekonomisi, 1. Baskı, Okan Üniversitesi Kitapları, İstanbul.
• Doğan Muammer, (2010), İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
• Akgemici Tahir (2008), Stratejik Yönetim, 2. Baskı, Gazi kitabevi, Ankara.
• Png Ivan, Lehman Dale (2007), Managerial Economics, 3rd edition, Wiley-Blackwell.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İş ekonomisinin ölçeği ve yapısı; Ekonomik optimizasyon; Talep ve arz; Talep analizi; Talep tahmini; Üretim analizi ve tazmin politikası; Maliyet analizi ve tahmini; Doğrusal programlama; Tam rekabet ve monopol; Monopolcu rekabet; Oligopol piyasaları, fiyatlandırma, Pazar ekonomisinin devlet uygulamaları; Risk analizi, Sermaye bütçelendirmesi, Örgüt yapısı ve yönetişimi; Kamu yönetimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Okuma177
Toplam187