Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT604 Kamu Ekonomisi 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Devletin ekonomideki yeri ve faaliyetlerinin analizi, kamu ekonomisinin amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, kamu ekonomisine ilişkin konularda analiz yapma, sorun çözme ve yayın yapmanın öğrenilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Metin SAĞLAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevlerini analiz eder.
  2. Piyasa başarısızlıklarını analiz eder.
  3. İktisat ekollerinde devlet yaklaşımlarını analiz eder.
  4. Devletin ekonomideki faaliyetlerini ve etkilerini analiz eder.
  5. Kamusal karar alma mekanizmaları ve oylama yöntemlerini analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Nazım Öztürk, Kamu Ekonomisi, Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basım Dağıtım, Bursa 2016.
2-Joseph E. Stiglizt Kamu Ekonomisi, Çeviren: Ömer Faruk Batırel, 2. Baskı, Marmara Üniversitesi Yayın No: 549, İstanbul, 1994.
3-Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, İkinci Basım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 554, Ankara 1986.
4-Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş (Demokraside Devletin Ekonomik Bir kuramı), 7. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara
5-Fatih Savaşan, Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, İkinci Baskı, Kitap Matbaacılık, İstanbul 2012.
6-Nihat Edizdoğan Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2012.
7-Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014.
8-Anadolu Üniversitesi, Kamu Ekonomisi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2703, Eskişehir 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği; kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, devlet kuramına yeni yaklaşımlar Kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri Piyasa başarısızlıkları Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri, Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü Gelir dağılımı, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü Ekonomik istikrarsızlıkları gidermede devletin rolü Kamu harcamaları Vergilendirme Mali politikalar Bütçe açıkları ve borçlanma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri.
2.Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, Devlet kuramına yeni yaklaşımlar.
3.Kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri.
4.Piyasa başarısızlıkları.
5.Kamusal mallar, Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri.
6.Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü.
7.Gelir dağılımı, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü.
8.Arasınav
9.İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü.
10.Ekonomik istikrarsızlıkları gidermede devletin rolü.
11.Kamu harcamaları
12. Vergilendirme
13.Mali politkalar
14.Bütçe çıkları ve borçlanma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım157105
Soru-Yanıt14342
Bireysel Çalışma177
Okuma31030
Toplam187