Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306056012012 Kamu Yönetimi Sorunları ve Yeniden Yapılanma 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kamu yönetiminin sorun alanları ve çözüm yolları hakkında değerlendirme yapabilmeyi sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Fatih YÜKSEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Kamu yönetimi disiplinine ilişkin bilgi sahibi olmak
  2. Kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni eğilimleri değerlendirebilmek
  3. Kamu yönetimi sorunları ve çözüm yolları hakkında değerlendirme yapabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Burhan Aykaç v.d., Türkiye'de Kamu YönetimiAhmet Nohutçu v.d., Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, kamu yönetiminde yeni eğilimler, kamu yönetiminin örgütlenmesi, küreselleşme sürecinin kamu yönetimine etkileri, geleneksel kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi, kamu yönetiminin sorun alanları, kamu yönetiminde yeniden yapılanma yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kamu yönetimi kavramı, tanımı, unsurları, özellikleri
2.Kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasında farklılıklar ve benzerlikler
3.Kamu yönetimi disiplininin gelişimi
4.Kamu yönetimi disiplininin Türkiye'de gelişimi
5.Küreselleşme ve kamu yönetimi
6.Geleneksel kamu yönetimi
7.Yeni kamu yönetimi
8.Türkiye'de kamu yönetiminin sorun alanlarının değerlendirilmesi
9.Türkiye'de kamu yönetiminde yeniden yapılanma yöntemlerinin değerlendirilmesi
10.öğrenci ödev sunumu
11.öğrenci ödev sunumu
12.öğrenci ödev sunumu
13.öğrenci ödev sunumu
14.öğrenci ödev sunumu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Seminer0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma177
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi31030
Toplam187