Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2306056132012 Türk Siyasal Hayatı 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı II. Meşrutiyetten günümüze öne çıkan siyasi olay, fikir ve yapıların öğrenilmesi ve bu çerçevede Türk siyasi hayatının analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Professor İlhan Aksoy
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler Türkiye Siyaseti literatürünün ana eserleri ve temel meseleleri hakkında bilgi edinir.
  2. Öğrenciler geç Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki süreklilik ve kırılmaları anlar.
  3. Öğrenciler Türkiye'deki tek parti rejimini dünyadaki diğer tek parti rejimleri ile karşılaştırabilir ve 2. Dünya Savaşı sonrası iç politikaya etki eden dış faktörleri tartışabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şerif Mardin, Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez Çevre İlişkileri, içinde Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme, (Ed.) E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay, Dora Yayınları, Bursa, 2009, ss. 121-158. Metin Heper, Türkiyenin Siyasal Hayatı, Doğan Kitap, İstanbul, 2011 içinde Osmanlıda Merkez ve Çevre ve Osmanlı Mirası ve Siyasi Hayatı , ss. 15-58. Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Dersin Genel çerçvesi, amaçları ve değerlendirmesi
2.19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış
3.19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Batılılaşma ve Toplumsal Dönüşüm
4.19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Dünya-Sistemi ve Periferileşme
5.1908 Devrimi ve İttihat ve Terakki
6.Cumhuriyet’in Kuruluşu: 1918-1925
7.Tek Parti Dönemi I: Kemalist Reformlar ve Ulus-Devletin İnşası
8.Ara Sınav
9.Tek Parti Dönemi II: Muhalefet
10.Tek Parti Dönemi III: Yurttaşlık ve Türkleştirme Politikaları
11.Tek Parti Dönemi IV: Millî Şef Dönemi
12.Çok Partili Hayata Geçiş
13.DP Dönemi I
14.DP Dönemi I
15.Genel Tartışma
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma177
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi31030
Toplam187