Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türk Eğitim sisteminin genel bir çözümlemesini yapabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Eğitim sisteminin genel amaçlarını söyler
  2. Türk Eğitim Sisteminin yapısını açıklar
  3. Türk Eğitim Sistemini yönetim süreçleri açısından karşılaştırır
  4. Türk Eğitim Sisteminin örgüt iklimini açıklar
  5. Türk Eğitim Sistemindeki değişmeleri karşılaştırır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Balay Refik ve diğ (2013). (Ed. Hasan Basri Memduhoğlu Kürşad Yılmaz ) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Çalık Temel ve diğ (2012) (Ed. Servet Özdemir) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Yayıncılık
Gül. İbrahim (2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, (2. Baskı) Samsun: Ceylan Ofset
MEB (2011). Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmî Gazete Sayı : 28054
Taymaz, Haydar (2009). Uygulamalı Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Başaran, İ.Ethem (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Ekinoks Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Örgütün tanımı ve örgüt ile ilgili açıklamalar
2.Örgütün boyutları
3.Türk Eğitim sisteminin Genel Amaçları
4.Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
5.Cumhuriyet Döneminde Türk Eğitim Sisteminin Yapısıyla ilgili değişiklikler
6.Türk Eğitim sisteminin 652 sayılı KHK göre yapısı
7.Türk Eğitim Sisteminin yönetim süreçleri açısından incelenmesi
8.Karar, Planlama süreçleri açısından Türk Eğitim Sistemi
9.İletişim, Eşgüdüm süreçleri açısından Türk Eğitim Sistemi
10.Örgütleme ve etki süreçleri açısından Türk Eğitim Sistemi
11.Denetleme ve değerlendirme ve Türk Eğitim sistemi
12.T ürk Eğitim Sisteminin iklimi
13.Türk Eğitim Sisteminde örgüt ve yönetim modelleri
14.Türk Eğitim Sisteminde yöne model önerileri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım115
Takım/Grup Çalışması115
Makale Yazma125
Makale Kritik Etme115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı15555
Derse Katılım11515
Takım/Grup Çalışması11515
Makale Yazma12525
Makale Kritik Etme11515
Toplam150