Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EYP609 Eğitim İstatistiği 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İstatistikle ilgili temel işlemler yapma becerisi kazandırabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. H.Bayram YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel istatistik kavramları söyler
  2. Temel istatistik kavramları kullanır
  3. Temel istatistik kavramları araştırmalarda kullanır
  4. Basit istatistik teknikleri araştırmalara uygular
  5. Basit manidarlık karşılaştırmaları yapar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş ve diğ (2010). Sosyal Bilimler için İstatistik, Ankara: Pegem A yayıncılıkShavelson, R.S. (1988). Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences (second edition), Allyn and Bacon İnc.USABüyüköztürk, Ş (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Korelasyon ve bunların yorumları, örnekleme kuramı, manidarlık, ki-kare ve varyans analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistikle ilgili temel kavramlar
2.Ölçek ve ölçek türleri
3.Doğrusal Korelasyon
4.Doğrusal Korelasyonunun hesaplanması ve yorumlanması
5.Regrasyon analizi
6.Basit doğrusal regrasyon analizi hesaplaması
7.Sıra farkları korelasyon
8.Nokta çift serili korelasyon
9.Tetrakorik korelasyon
10.Kontincensi katsayısı
11.Kismi ve çoklu korelasyon
12.Örnekleme kuramı
13.Manidarlık hesaplama
14.Ki-kare ve varyans analizi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı16060
Derse Katılım13030
Bireysel Çalışma13030
Toplam150