Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dil ve dil öğrenimi ile ilgili dilbilimsel kuramları tartışmak; Dilbilimin alt kollarının dil öğretimi alanındaki yerini tartışmak; Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim arasındaki bağıntıyı kavratmak; ve Dilbilimin dil öğretimi alanındaki uygulama alanlarını tartışmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Gülay ER
Öğrenme Çıktıları
  1. Dilbilim kuramlarının dil öğretimindeki rolünü kavramış olacak
  2. Dilbilimin alt kollarının dil öğretimindeki rolünü öğrenmiş olacak.
  3. Dilbilimin dil öğretim yöntemlerinin oluşmasındaki rolünü kavramış olacak.
  4. Dilbilimden dil öğretimi alanında yararlanır duruma gelecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akmajian, Adrian, and the others. 1997. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press.
Burton-Roberts, Noel.1997. Analyzing Sentences. London: Longman.
Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambrdge: Cambridge University Press.
Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Radford, Andrew. 1981. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press.
Rutherford, William E. 1987. Second Language Grammar: Learning and Teaching. London: Longman.
Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Headline Group.
Winter, E.O. 1982. Towards a Contextual Grammar of English. London: George Allen and Unwin Ltd.
CRUSE, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge
University Press..
LEVINSON, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
LÖBNER, Sebastian. 1998. Understanding Semantics. London: Arnold.
LYONS, John, 1981. Language and Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press
LYONS, John. 1995. Linguistic Semantics : An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
VERSCHHUEREN, Jef. 1998. Understanding Pragmatics. London: Arnold.

YULE, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
COOK, Vivian. Second Language Learning and Languge Teaching
MCLAUGHLIN, B. Theories of Second Language Learning.
NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning
RICHARDS, Jack C. And Theodore S. Rodgers. 1986. Approaches and Methods
in Language Teaching. Cambridge : Cambridge University Press.
STERN, H. H. 1983. Fundemental Concepts of Language Teaching.Oxford :
Oxford University Press.
HOLMES, Janet. 1992. An Introduction to Linguistics. Essex : Pearson.
FIELD, John. 2003. Pscholinguistics. London: Routledge.
Johnstone, Barbara. 2008. Discourse Analysis. Malden: Blackwell Publishing.
Ingram, John C. L. 2007. Neurolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
ARONOFF, Mark and Janie Rees-Miller. 2003. The Handbook of Linguistics. Malden: Blackwell P.
ELLIS, Rod. 2008. The Study of Second Language Acqusition. Oxford: OUP
BARTELS, Nat. (ed.) 2005. Applied Linguistics and Language Teacher Education.
CARROLL, David W. 2008. The Pschology of Language. London: Thomson.
COOK, V.J. and Mark Newson. 1996. Chomsky’s Universal Grammar. Malden: Blackwell P.
RICHARDS, Jack C. 2001. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge : CUP.
NUNAN, David. Syllabus Design. Oxford: OUP.
SCHMITT, Norbert. (ed.) 2002. An Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold.
STUBBS, Micheal. 1989. Discourse Analysis. The Sociollinguistic Analysis of Natural language. Oxford: Blackwell p.
CORDER, S.P. 1981. Error Anaysis and Interlanguage.
CORDER, S.P. Idiosyncratic dialect and Error Analysis.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dilbilimin dil öğrenimi ve öğretimi alanına katkısı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Linguistic Approach to the concept of 'language'
2.Language and Learning Theories
3.Linguistics and Language Teaching Methods
4.Structural Linguistics and Its implication in language teaching
5.Transformational Generative Grammar
6.Interlanguage and Error Analysis
7.Second Language Acquisition and Learning Theories
8.Pscholinguistics and Language Learning and Teaching
9.Neurolinguistics and Language Learning and Teaching
10.ARA SINAV
11.Sociolinguistics and Language Learning and Teaching
12.Semantic concepts and Language Teaching
13.Pragmatic notions and Language Teaching
14.The Role of Linguistics in Syllabus Design
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Makale Yazma21530
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Toplam183